Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen juhlallinen tohtoripromootio 2012

Kymmenen uutta tekniikan kunniatohtoria vihitään Aalto-yliopistossa

26.04.2012

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut myöntävät kunniatohtorin arvon kymmenelle merkittävälle tieteen ja yhteiskunnan vaikuttajalle. Kunniatohtorit vihitään 12.10.2012 pidettävässä juhlallisessa tohtoripromootiossa, joka on Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun, kemian tekniikan korkeakoulun, perustieteiden korkeakoulun ja sähkötekniikan korkeakoulun ensimmäinen yhteinen tohtoripromootio.

Tulevat tekniikan kunniatohtorit

  • Professori Marie Cottrell
  • Professori Robin Dunbar
  • Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin
  • Professori Walter Kaminsky
  • Hallituksen puheenjohtaja Jorma U. Nieminen
  • Varapääjohtaja Anneli Pauli
  • Professori Matti Pursula
  • Valtiosihteeri Raimo Sailas
  • Professori Tapan K. Sarkar
  • Professori Tetsuo Shoji

 

 Cottrell

Marie Cottrell
Professori, Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Ranska

Tohtori Marie Cottrell on Sorbonnen yliopiston matematiikan professori ja yksi tunnetuimpia itseorganisoivan kartan tutkijoita maailmassa. Professori Cottrellin kunniatohtoriksi nimittämisen perusteena ovat hänen kiinteä ja elävä yhteistyönsä Aalto-yliopiston kanssa itseorganisoivan kartan tutkimuksessa tietojenkäsittelytieteen alalla sekä hänen huomattavat ansionsa eräänä tunnetuimpana neuroverkkojen matemaattisiin perusteisiin keskittyvänä tutkijana.

Dunbar

Robin Dunbar
Professori, University of Oxford, Iso-Britannia

Tohtori Robin Dunbar on kansainvälisesti erittäin arvostettu sosiaalisen vuorovaikutuksen, sosiaalisten aivomekanismien, kognitiivisen ja sosiaalisen antropologian sekä sosiaalisten verkostojen tutkija. Hänen tutkimuksillaan on suurta merkitystä ihmisyhteisössä vallitsevien mekanismien ymmärtämisessä, ennustettavuudessa ja suunnittelussa. Tutkimusyhteistyö professori Dunbarin kanssa on tuonut Aalto-yliopiston sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen kognition tutkimukseen ainutlaatuista osaamista.

 Herlin

Antti Herlin
Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Suomi

Antti Herlin vaikutti elinkeinoelämän edustajana keskeisesti Aalto-yliopiston syntyyn. Omalla aktiivisuudellaan hän myötävaikutti siihen, että Aalto-yliopistolla oli ja on edelleen huomattavan laaja elinkeinoelämän tuki. Antti Herlin osallistui aktiivisesti yliopiston peruspääoman keräämiseen ja myötävaikutti varainhankinnan onnistumiseen. Merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana hän on edistänyt tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittymistä maassamme.

 Kaminsky

Walter Kaminsky
Professori, Universität Hamburg, Saksa

Professori emeritus Walter Kaminsky on tehnyt arvostetun tieteellisen uran Hampurin yliopistossa Saksassa. Hänen alansa on polymeeritiede, erityisesti polymerointikatalyysi ja sen hyödyntäminen uusien polymeerien tuottamisessa. Tohtori Kaminsky on yksi keskeisistä metalloseenikatalyysin keksijöistä ja tutkijoista. Hänellä on vahva yhteys Aalto-yliopiston kemian tekniikan tutkimukseen olefiinien polymeroinnin ja polymerointikatalyysin alalla, erityisesti metalloseenikatalyysin tutkimuksessa.

Nieminen

Jorma U. Nieminen
Halyard Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Suomi 

Jorma U. Nieminen on suomalaisen matkapuhelinteollisuuden uranuurtaja. Hänen varhaiset visionsa kansainvälisen liikkuvuuden sallivista solukkoverkoista ovat olleet merkittäviä alan globaalille kehitykselle. Jorma Nieminen oli voimakkaasti mukana autoradiopuhelimen kehitystyössä 1970-luvulla, NMT-puhelimen kehitystyössä 1970- ja 1980-luvuilla sekä GSM- ja GPS-navigointipuhelimen kehitystyössä 1990-luvulla. Jorma Nieminen on tehnyt merkittävää yhteistyötä Teknillisen korkeakoulun kanssa sähkö- ja tietoliikennetekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Pauli

Anneli Pauli
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston varapääjohtaja, Suomi

Tohtori Anneli Pauli on edistänyt ansiokkaasti suomalaista tiedeyhteisöä ja tiedepolitiikkaa useassa EU:n ja kansallisen tason johtotehtävässä. Hän on toiminut Euroopan komission tutkimuskeskuksen Joint Research Centerin varapääjohtajana ja on nyt Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston varapääjohtajana. Myös hänen toimintansa Suomen Akatemian tutkimuksesta ja kansainvälisistä asioista vastaavana ylijohtajana sekä ympäristön ja luonnonvarain toimikunnan pääsihteerinä on ollut merkittävää useille Aalto-yliopiston tekniikan tieteenaloille. Anneli Pauli nimitettiin vuonna 1995 Teknillisen korkeakoulun vesihuoltoteknisen mikrobiologian dosentiksi.

Pursula

Matti Pursula
Professori, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Suomi

Professori emeritus Matti Pursula nimitettiin Teknillisen korkeakoulun liikennetekniikan professoriksi vuonna 1999. Hän toimi Teknillisen korkeakoulun vararehtorina vuosina 1997–2003, rehtorina vuosina 2003–2009 ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun johtavana dekaanina vuonna 2010. Ensin rehtorina ja sitten johtavana dekaanina Pursula uudisti Teknillisen korkeakoulun toimintamallia ja antoi arvokkaan panoksensa Aalto-yliopiston tekniikan alojen kehitystyöhön. Matti Pursulalla oli keskeinen rooli yliopistouudistuksessa. Hän luotsasi Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistymisen säätiöpohjaiseksi Aalto-yliopistoksi, ja oli yksi Aalto-yliopiston perustajista ja säädekirjan allekirjoittajista.

Sailas

Raimo Sailas
Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö, Suomi

Raimo Sailaksen johtama suunnitteluryhmä laati vuonna 2007 opetusministeriölle raportin "Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyminen uudeksi yliopistoksi", joka on ollut keskeinen Aalto-yliopiston syntymisessä. Hän on tehnyt mittavan työuran maamme valtionhallinnossa toimi­en muun muassa valtiovarainministeriön budjettiosaston budjettipäällikkönä ja vuodesta 1995 lähtien pysyvänä valtiosihteerinä. Toimessaan hän on perehtynyt syvällisesti kansantalouden ja valtiontalouden ongelmiin ja esittänyt niihin rohkeasti erilaisia, luovia ratkaisumalleja.

Sarkar

Tapan K. Sarkar
Professori, Syracuse University, Yhdysvallat 

Tohtori Tapan Kumar Sarkar on kansainvälisesti merkittävä sähkötekniikan tutkija ja opettaja, jonka erityisaloja ovat antennit, mikroaaltotekniikka, sähkömagnetiikka, laskennallinen sähkömagneettinen kenttäteoria, sähkötekniikan historia, signaalinkäsittely ja tietoliikennejärjestelmät. Professori Sarkarin tieteellinen tuotanto on laaja. Lisäksi hän on hyvin aktiivinen sähkömagneettisten laskentaohjelmistojen kehittäjä. Tapan K. Sarkar on ollut pitkäaikainen ja läheinen tutkimuskumppani ja erittäin pidetty vieraileva luennoitsija Teknillisessä korkeakoulussa ja myöhemmin Aalto-yliopistossa.

Tshoji

Tetsuo Shoji
Professori, University of Tohoku, Japani

Tohtori Tetsuo Shoji on maailman johtavia murtumismekaniikan asiantuntijoita. Hän on johtanut Tohokun yliopiston Fracture and Reliability Research Institute FRI -huippututkimusyksikköä, ja on toiminut pitkään Tohokun yliopiston vararehtorina. Hän on edistänyt merkittävästi murtumismekaniikan soveltamista erityisesti ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksissa. Professori Shojin ehdotuksesta Teknillisen korkeakoulun ja Tohokun yliopiston välille solmittiin yli kymmenen vuotta sitten yhteistyösopimus, joka on johtanut runsaaseen tutkija- ja opiskelijavaihtoon insinööritieteiden alalla. Tohokun yliopiston vararehtorina Tetsuo Shoji on edistänyt merkittävästi Sendaissa sijaitsevan Suomen Akatemian tukeman suomalais-japanilaisen instituutin toimintaa, joka tutkii ikääntyvän väestön teknologioita ja palveluita.

Päätös Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen vuoden 2012 promootion kunniatohtoreista on tehty kunkin tekniikan korkeakoulun akateemisessa komiteassa. Voimassaolevan hallinto-ohjesäännön mukaisesti korkeakoulu voi promootion yhteydessä tai muulloinkin antaa kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvonmerkit henkilölle, joka tieteellisellä tai taiteellisella toiminnallaan tai tieteiden tai taiteiden taikka muun kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi.

 

Tiedote on päivitetty 7.5.2012.

Lisätietoja:

Promootiosihteeri Anne Johansson
Puh. 050 594 8585, anne.johansson [at] aalto [dot] fi

Takaisin

Bookmark and Share